ACTUALITAT

« Ves enrere

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE CASTELLÓ

Es convoquen, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura dels següents llocs de treball:

  • 1 Professor/a especialista en DISSENY GENERATIU en jornada laboral de 4 hores setmanals (Febrer-Juny), per a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló. Descarrega la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran en la seu de l'ISEACV des del dia 26 de desembre de 2017 al dia 4 de gener de 2018, amdós inclusivament en horari de 9:00 a 14:00 hores. Es podran enviar també al correu electrònic següent info@iseacv.es fins a les 14:00 hores del dia 4 de gener de 2018. En  este cas, tindrà que enviar-se també tota la documentació per correu ordinari a la direcció de l'ISEACV.

Es publicarà la llista provisional d'admesos a la prova en el tauler d'anuncis i en la web de l'escola, així com a la web de l'ISEACV.

Descarrega barem ANNEX II

Descarrega el model de sol·licitud ANNEX I

Descarrega la declaració responsable