Visualització de contingut web

Artes Plásticas (Cerámica)

ARTS PLÀSTIQUES (CERÀMICA)

El Títol Superior d'Arts Plàstiques té com a objectiu general la formació qualificada de professionals capaços d'integrar els coneixements científics, tecnològics i artístics i els mètodes i procediments que s'hi associen. 

El perfil del titulat Superior d'Arts Plàstiques és el d'un professional capaç d'entendre, plantejar i resoldre els problemes formals, funcionals, tècnics i d'idoneïtat productiva i socioeconòmica que es presenten en l'exercici de l'activitat professional, i que sap adaptar-se a l'evolució dels processos tecnològics i industrials i a les concepcions estètiques i socioculturals.

CAMPUS ISEACV:

ACCÉS

ESPECIALITATS

EIXIDA PROFESSIONAL

• Ceràmica
ITINERARIS:
• Ciència i Tecnologia Ceràmica
• Art en Ceràmica

 

Com a futur professional titulat Superior d'Arts Plàstiques és possible treballar de dissenyador de productes ceràmics o restaurador de materials ceràmics. Dins del sector ceràmic apareixen unes altres possibilitats com ara tècnic de control de qualitat, professor/a, investigador/a o gestor/a cultural.

• Dissenyador/a de productes ceràmics
• Restaurador/a de materials ceràmics
• Tècnic de control de qualitat
• Docent
• Investigador/a
• Gestor/a cultural

 

 

Descarregar la informació en PDF