BREUS

« Ves enrere

Se convoca concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors y directores dels centres de l'ISEACV

Se convoca concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors y directores dels centres de l'ISEACV

La Conselleria de Educació, Investigació, Cultura y Deport, publica RESOLUCIÓ de 12 d' abril de 2017, del director del Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual se convoca un concurs de mèrits per a la selecció i  nomenament de directors y directores dels centres de l'ISEACV.

En l'annex II de la citada resolució es troba la instància de sol·licitud i en l'annexo V el full d'autobaremació.