T'interessa

Vídeo promocional

Visualització de contingut web

Disseny

DISSENY

El títol Superior de Disseny proporciona formació en el camp del disseny, capacitant l'alumnat en aspectes com la creativitat, la innovació, la multidisciplinarietat i la integració, amb un enfocament adequat a cada una de les especialitats.

La funció social del disseny com a mediador entre tecnologia, art, cultura, producció i consum és imprescindible en la societat actual. Per això, el disseny com a factor d'innovació és un element consubstancial a l'estratègia empresarial, ja que contribuïx a la identificació i diferenciació dels productes, a donar força i visibilitat a la marca, a facilitar l'accés a nous mercats i a comunicar millor els valors corporatius. El disseny és, per tant, un factor determinant en la gestió global de l'empresa per tal d'optimitzar recursos, assenyalar diferències i posicionaments que possibiliten l'augment de la competitivitat.

D'altra banda, la innovació, creada pel disseny, contribuïx a estudiar solucions estètiques, socialment i ambientalment correctes i impulsar noves formes de consum i de benestar.

CAMPUS ISEACV:

CENTRES SUPERIORS AUTORITZATS:

ACCÉS

ESPECIALITATS / ITINERARIS EIXIDA PROFESSIONAL
Disseny gràfic
   - Fotografia i creació audiovisual
Disseny d'interiors
Disseny de moda
Disseny de producte
   - Il.lustració tèxtil
   - Joieria i objecte

Com a futur professional, un titulat superior en Disseny pot treballar de dissenyador gràfic, dissenyador d'interiors, dissenyador de moda, dissenyador de producte, dissenyador de mobles, dissenyador d'embalatge, director d'art, disseny editorial o publicista. Dins de l'àmbit del disseny apareixen unes altres possibilitats com són professor/a, investigador/a o gestor/a de disseny.

• Dissenyador/a gràfic
• Director/a d'art
• Dissenyador editorial
• Publicista
• Dissenyador/a d'interiors
• Dissenyador/a de mobles
• Dissenyador/a de moda
• Dissenyador/a de producte
• Dissenyador/a d'embalatge
• Professor/a de disseny
• Investigador/a
• Gestor/a de disseny 

 

Descarregar la informació en PDF