Visualització de contingut web

Disseny

DISSENY

El títol Superior de Disseny proporciona formació en el camp del disseny, capacitant l'alumnat en aspectes com la creativitat, la innovació, la multidisciplinarietat i la integració, amb un enfocament adequat a cada una de les especialitats.

La funció social del disseny com a mediador entre tecnologia, art, cultura, producció i consum és imprescindible en la societat actual. Per això, el disseny com a factor d'innovació és un element consubstancial a l'estratègia empresarial, ja que contribuïx a la identificació i diferenciació dels productes, a donar força i visibilitat a la marca, a facilitar l'accés a nous mercats i a comunicar millor els valors corporatius. El disseny és, per tant, un factor determinant en la gestió global de l'empresa per tal d'optimitzar recursos, assenyalar diferències i posicionaments que possibiliten l'augment de la competitivitat.

D'altra banda, la innovació, creada pel disseny, contribuïx a estudiar solucions estètiques, socialment i ambientalment correctes i impulsar noves formes de consum i de benestar.

CAMPUS ISEACV:

CENTRES SUPERIORS AUTORITZATS:

ACCÉS

ESPECIALITATS / ITINERARIS EIXIDA PROFESSIONAL
Disseny gràfic
   - Fotografia i creació audiovisual
Disseny d'interiors
Disseny de moda
Disseny de producte
   - Il.lustració tèxtil
   - Joieria i objecte

Com a futur professional, un titulat superior en Disseny pot treballar de dissenyador gràfic, dissenyador d'interiors, dissenyador de moda, dissenyador de producte, dissenyador de mobles, dissenyador d'embalatge, director d'art, disseny editorial o publicista. Dins de l'àmbit del disseny apareixen unes altres possibilitats com són professor/a, investigador/a o gestor/a de disseny.

• Dissenyador/a gràfic
• Director/a d'art
• Dissenyador editorial
• Publicista
• Dissenyador/a d'interiors
• Dissenyador/a de mobles
• Dissenyador/a de moda
• Dissenyador/a de producte
• Dissenyador/a d'embalatge
• Professor/a de disseny
• Investigador/a
• Gestor/a de disseny 

 

Descarregar la informació en PDF