ACTUALITAT

« Ves enrere

CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES 2015

CATEDRÀTICS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES 2015

Termini i procediment per a la devolució de documentació

D'acord amb la previsió de la base 7 de l'Ordre 55/2015, de 18 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment d'accés al cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques, transcorregut un any des de la finalització del procés selectiu, els aspirants disposaran de tres mesos per a sol·licitar la documentació presentada a l'efecte de la valoració de mèrits.