ACTUALITAT

« Ves enrere

Convocatòria a la realització de la prova d'aptitud per a la incorporación a la borsa de treball de catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors d'Arts Plàstiques i Disseny

Convocatòria a la realització de la prova d'aptitud per a la incorporación a la borsa de treball de catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors d'Arts Plàstiques i Disseny

Persones que han accedit a la docència en el curs 2018/2019 a través del procediment de Difícil Cobertura.

Convocatòria a la realització de la prova d'aptitud per a la incorporación a la borsa de treball de catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors d'Arts Plàstiques i Disseny, de les persones que han accedit a la docència en el curs 2018/2019 a través del procediment de Difícil Cobertura.

La prova d'aptitud es durà a terme el día 11 de juliol de 2019 a les 10:00 hores.

Lloc:

- Catedràtrics de Música i Arts Escèniques: Conservatori Superior de Música de València (carrer de Ricardo Muñoz Suay, s/n, 46013 València)

- Professors d'Arts Plàstiques i Disseny: Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises (carrer Ceramista Alfonso Blat, 22, 46940 Manises, València)

PROVES D'APTITUD I CRITERIS D'AVALUACIÓ