Taller final de carrera 2018/10. Teatre Talia del 24 al 27 de Gener

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

LLISTAT PROVISIONAL DE PUNTUACIONS OBTINGUDES PER LES PERSONES ASPIRANTS ADMESOS A LES PROVES (ART DRAMÀTIC)

Llistats provisonals de puntuacions obtingudes per les persones aspirants admeses a la realització de les proves de la convocatòria de professorat especialista per als estudis superiors d'Art Dramàtic.