ACTUALITAT

« Ves enrere

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA D'ALACANT

Es convoquen, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura dels següents llocs de treball:

  • 1 Professor/a especialista en Escena Lírica, en jornada laboral de 6 hores setmanals, per al Conservatori Superior de Música d'Alcant. Descarrega la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran en la seu de l'ISEACV des del dia 2 al dia 6 de juliol de 2018, amdós inclusivament en horari de 9:00 a 14:00 hores. Es podran enviar també al correu electrònic següent info@iseacv.es fins a les 14:00 hores del dia 6 de juliol de 2018. En  este cas, tindrà que enviar-se també tota la documentació per correu ordinari a la direcció de l'ISEACV.

Es publicarà la llista provisional d'admesos a la prova en el tauler d'anuncis i en la web del conservatori, així com a la web de l'ISEACV.

 

www.csmalicante.es

www.iseacv.gva.es

 

Descarrega barem ANNEX II

Descarrega el model de sol·licitud ANNEX I

Descarrega la "Declaració responsable"