ACTUALITAT

« Ves enrere

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VALÈNCIA

Es convoca, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura del següent lloc de treball:

  • 1 Professor/a especialista en Disseny Editorial Digital III, en jornada laboral de 15 hores setmanals (Abril-Juny), per a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València. Descarrega la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran en la seu de l'ISEACV des del dia 5 de al dia 11 de març de 2019, ambdós inclusivament en horari de 9:00 a 14:00 hores. Es podra enviar també tota la documentació al correu electrònic següent: info@iseacv.es fins a les 14:00 hores del dia 11 de gener de 2019. En este cas, tindrà que enviar-se també tota la documentació per correu ordinari a la mateixa direcció de l'ISEACV.

Es publicarà la llista provisional d'admesos a la prova en el tauler d'anuncis i en la web de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València, així com a la web de l'ISEACV.

 

www.easdvalencia.com

www.iseacv.gva.es

 

Descarrega barem ANNEX II

Descarrega el model de sol·licitud ANNEX I

Descarrega la "Declaració responsable"