ACTUALITAT

« Ves enrere

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

LLISTAT DEFINITIU DE PUNTUACIONS OBTINGUDES - CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA DE VALÈNCIA

Es convoquen, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura dels següents llocs de treball:

  • 1 Professor/a especialista en TÈCNIQUES DE COMPOSICIÓ COREOGRÀFICA, en jornada laboral de 15 hores setmanals, durant el primer quadrimestre del curs 2019-2020 per al Conservatori Superior de Dansa de València. Descarrega la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran en la seu de l'ISEACV des del dia 20 al dia 26 de setembre de 2019, amdós inclusivament en horari de 9:00 a 14:00 hores. Es podran enviar també al correu electrònic següent info@iseacv.es fins a les 14:00 hores del dia 26 de setembre de 2019. En  este cas, tindrà que enviar-se també tota la documentació per correu ordinari a la direcció de l'ISEACV.

Es publicarà la llista provisional d'admesos a la prova en el tauler d'anuncis i en la web del conservatori, així com a la web de l'ISEACV.

Descarrega barem ANNEX II

Descarrega el model de sol·licitud

Descarrega la declaració responsable

LLISTAT DEFINITIU PERSONES ADMESES

La prova per a
TÈCNIQUES DE COMPOSICIÓ COREOGRÀFICA, començarà dilluns dia 7 d'octubre de 2019, a les 9:00 h, al Conservatori Superior de Dansa de València. Es desenvoluparà segons el calendari que requerisca l'organització de la mateixa prova.

LLISTAT PROVISIONAL DE PUNTUACIONS OBTINGUDES

LLISTAT DEFINITIU DE PUNTUACIONS OBTINGUDES