ACTUALITAT

« Ves enrere

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

LLISTAT PROVISIONAL DE PUNTUACIONS OBTINGUDES - ESCOLA SUPERIOR D'ART DRAMÀTIC DE VALÈNCIA

Es convoca, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura del següent lloc de treball:

  • 1 Professor/a especialista en GUIÓ CINEMATOGRÀFIC I GUIÓ TELEVISIU, en jornada laboral de 4 hores setmanals, durant el segon quadrimestre (febrer-juny) del curs 2019-2020 per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic. Descarrega la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran en la seu de l'ISEACV des del dia 18 al dia 27 de desembre de 2019, amdós inclusivament en horari de 9:00 a 14:00 hores (exceptuant els dies 24, 25 i 26). Es podran enviar també al correu electrònic següent info@iseacv.es fins a les 14:00 hores del dia 27 de desembre de 2019. En  este cas, tindrà que enviar-se també tota la documentació per correu ordinari a la direcció de l'ISEACV.

Es publicarà la llista provisional d'admesos a la prova en el tauler d'anuncis i en la web del conservatori, així com a la web de l'ISEACV.

Descarrega barem ANNEX II

Descarrega el model de sol·licitud

Descarrega la declaració responsable

 

RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES

RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES

Se cita a totes les persones aspirants admeses el dia 17 de gener de 2020, a les 9:30 h, a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València per a l'inici de les proves. Els criteris de valoració es faran públics per la comissió de valoració prèviament a l'inici de les mateixes.

LLISTAT PROVISIONAL DE PUNTUACIONS OBTINGUDES