ACTUALITAT

« Ves enrere

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA "JOAQUÍN RODRIGO" DE VALÈNCIA

Es convoquen, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura del següent lloc de treball: 

  • 1 Professor/a especialista de Repertori amb piano per a Saxòfon, en jornada laboral de 20 hores setmanals, per al Conservatori Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de València. Descarrega la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran en la seu de l'ISEACV des del dia 8 al dia 15 de maig de 2019, amdós inclusivament en horari de 9:00 a 14:00 hores. Es podran enviar també al correo electrònic següent: info@iseacv.es fins a les 14:00 hores del dia 15 de maig de 2019. En  este caso, tindrà que enviar-se també tota la documentació per correo ordinari a la direcció de l'ISEACV.

Es publicarà la llista provisional d'admesos a la prova en el tauler d'anucis i en la web del Conservatori, així com a la web de l'ISEACV.

https://csmvalencia.es

www.iseacv.gva.es

Descarga el modelo de solicitud ANEXO I