ACTUALITAT

« Ves enrere

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA "SALVADOR SEGUÍ" DE CASTELLÓ

Es convoquen, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura del següent lloc de treball: 

  • 1 Professor/a especialista en Trompa Natural, en jornada laboral de 3 hores setmanals (Febrer-Juliol), per al Conservatori Superior de Música "Salvador Seguí" de Castelló. Descarrega la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran en la seu de l'ISEACV des del dia 4 al dia 8 de febrer de 2019, amdós inclusivament en horari de 9:00 a 14:00 hores. Es podran enviar també al correo electrònic següent: info@iseacv.es fins a les 14:00 hores del dia 8 de febrer de 2019. En  este caso, tindrà que enviar-se també tota la documentació per correo ordinari a la direcció de l'ISEACV.

Es publicarà la llista provisional d'admesos a la prova en el tauler d'anucis i en la web del Conservatori, així com a la web de l'ISEACV.

 

www.conservatorisuperiorcastello.com

www.iseacv.gva.es

 

Descarga baremo ANEXO II

Descarga el modelo de solicitud ANEXO I

Descarga la "Declaración responsable"