ACTUALITAT

« Ves enrere

Es convoca el "Programa d’experiències formatives en gestió artística al Palau de la Música de València"

Es convoca el "Programa d’experiències formatives en gestió artística al Palau de la Música de València"

Adreçat a l'alumnat dels ensenyaments artístics que cursen els seus estudis en conservatoris superiors de música i dansa

D'acord a la RESOLUCIÓ de 22 de març de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial i de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana es convoca el Programa d'experiències formatives en gestió artística al Palau de la Música de València, adreçat a l'alumnat dels ensenyaments artístics que cursen els seus estudis en conservatoris professionals o superiors de música i de dansa de titularitat de la Generalitat Valenciana durant el curs 2017-2018.

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 10 al 23 d'abril de 2018, amdós inclosos.
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15270