ACTUALITAT

« Ves enrere

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

Convocatòria contractació professorat especialista per als centres de l'ISEACV

ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VALÈNCIA

Es convoca, amb caràcter d'urgència, per a la cobertura del següent lloc de treball:

  • 1 Professor/a especialista en Técniques de Producció, en jornada laboral de 7 hores setmanals, per a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València. Descarrega la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran en la seu de l'ISEACV des del dia 19 al 26 de setembre de 2018, amdós inclusivament en horari de 9:00 a 14:00 hores. Es podran enviar també al correu electrònic següent info@iseacv.es fins a les 14:00 hores del dia 26 de setembre de 2018. En  este cas, tindrà que enviar-se també tota la documentació per correu ordinari a la direcció de l'ISEACV.

Es publicarà la llista provisional d'admesos a la prova en el tauler d'anuncis i en la web de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València, així com a la web de l'ISEACV.

 

www.easdvalencia.com

www.iseacv.gva.es

 

Descarrega barem ANNEX II

Descarrega el model de sol·licitud ANNEX I

Descarrega la "Declaració responsable"