BREUS

« Ves enrere

Comissions de selecció - convocatòria 2017

Comissions de selecció - convocatòria 2017

Convocatòria concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV

D'acord amb el que estableix la base quarta de la RESOLUCIÓ de 12 d' abril de 2017, del director del Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual se convoca un concurs de mèrits per a la selecció i  nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV, transcorregut i finalitzat el termini de presentació i estimació o desestimació de reclamacions, per resolución de la direcció de l'ISEACV s'aproven les llistes definitives de persones admeses i excloses, que seran exposades en la seu de l'ISEACV i en la seua pàgina web (http://www.iseacv.es).

Llistes definitives de persones admeses i excloses.

Comissions de selecció - convocatòria 2017

Comissions de selecció - convocatòria 2017. Relació de persones seleccionades