BREUS

« Ves enrere

Proves d'accés curs 2019-2020.

Proves d'accés curs 2019-2020.

NORMATIVA 

 

 

  • Places vacants per especialitats i itineraris per al curs acadèmico 2019-2020 (Pendent de publicació)

TAXES

Les taxes de la inscripció a les proves d'accés seran:

  • Prova específica per a persones sense requisits académics (art. 69.5 LOE): 21,95€
  • Prova específica d'accés als títols superiors: 52,52€
  • Prova específica d'accés als másters d'ensenyances artístiques: 72,82€

Descarrega el document Model 046 per pagar les taxes. Has de presentar sempre DNI i fotocòpia.

Per facilitar el pagament de taxes pots utilitzar opcionalment la passarel·la de pagaments de la Generalitat després de finalitzar i imprimir el model 046.


PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (art. 69.5 LOE): 2019-2020

 

1. Centres d'inscripció

La inscripció per a la prova específica per a persones sense requisits acadèmics, es realizará en l'horari habitual de secretaria dels centres als quals s'aspira accedir

2. Calendari

Inscripció: Del 2 al 22 de maig de 2019 ambdós inclusivament. 

Realizació de la prova: Dimecres 29 de maig de 2019 a les 9:00 hores.

3. Centres de les proves La realització de la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE) es durà a terme en un centre per a cada campus. A saber:
  • Campus ALACANT: Conservatori Superior de Música d'Alacant, C/ Catedràtic Jaume Mas i Porcel, 2 03005 ALACANT Tlf: 966 478 665

  • Campus ALCOI: Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi, C/ Barranc Na Lloba, s/n 03802 ALCOI (Alacant) Tlf: 965 533 679

  • Campus CASTELLÓ: Conservatori Superior de Música de Castelló, C/ Marqués de la Ensenada 34-36 12003 CASTELLÓN Tlf: 964 399 455

  • Campus ORIOLA: Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela, Avd. del Doctor García Rogel, s/n 03300 ORIHUELA (Alicante) Tlf: 966 748 300

  • Campus VALENCIA: Conservatori Superior de Música de València, C/ Cineasta Ricardo Muñoz Suay, s/n 46013 VALENCIA Tlf: 961 206 970

4. Estructura de la prova
La prova constarà de les següents parts:
 
Primera part: Història de l'Art. Exercici escrit a partir d'un text donat i imatges relacionades amb el contingut del text. A partir d'un text d'Història de l'Art (en valencià i en castellà) i dos imatges relacionades amb el text, l'alumnat haurà de contestar varies preguntes de resposta tancada (tipus test) i preguntes de resposta oberta relatives al text.
 
Segona partA triar entre Llengua Valenciana o Llengua Castellana. Exercicis sobre aspectes lingüístics i comprensió lectora, a partir d'un text donat. A partir d'un text de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes
sobre gramàtica, ortografia i lèxic.
 
Tercera partLlengua estrangera, a triar entre Anglès o Francès. Exercicis sobre aspectes lingüístics i comprensió
lectora, a partir d'un text donat. A partir d'un text de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes sobre gramàtica, ortografia i lèxic.
 
 

 

PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS: 2019-2020

1. Centres d'inscripció La inscripció a les proves específiques d'accés es realitzará, segons el termini establit per cada centre, en l'horari habitual de secretaria del mateix centre docent al que es desitge accedir
2. Calendari

Inscripció: segons el termini establit per cada centre

Realizació de la prova: A partir de les 9:00 hores en el centre al qual es desitge accedir

3. Centres de les proves

La realizació de les proves específiques d'accés de cada centre es realitzaran d'acord a las següents dades:

(En les proves de setembre s'ofertaran les vacants disponibles que no s'hagen cobert en el primer període)

1. Escola Superior d'Art Dramàtic de Valencia

Del 1 al 15 de juliol                  

2. Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora

11 de juliol; 6 de setembre

3. Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises

28 de juny; 6 de setembre

4. Conservatori Superior de Dansa de Alicante

11 i 12 de juliol; 5 i 6 de setembre 

5. Conservatori Superior de Dansa de Valencia

8 i 9 de juliol; 5 i 6 de setembre

6. Escola d'Art i Superior de Disseny de Alicante

18 de juny; 5 de setembre

7. Escola d'Art i Superior de Disseny de Alcoi

10 de juliol; 5 de setembre

8. Escola d'Art i Superior de Disseny de Castellón

19 de juny; 6 de setembre

9. Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela

3 i 4 de juliol; 4 i 5 de setembre

10. Escola d'Art i Superior de Disseny de Valencia

16 de juliol

11. Conservatori Superior de Música de Alicante

Del 2 al 4 de juliol; del 4 al 6 de setembre

12. Conservatori Superior de Música de Castellón

11 i 12 de juliol; 6 de setembre

13. Conservatori Superior de Música de Valencia

Del 19 al 28 de juny; del 4 al 6 de setembre
4. Estructura de la prova Proves específiques de accés a títols superiors de disseny