BREUS

« Ves enrere

Resolució de 28 de juny de nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV

Resolució de 28 de juny de nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV

Resolució de 28 de juny de nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV

D'acord amb el que estableixen les bases novena i onze de la RESOLUCIÓ de 12 d' abril de 2017, del director del Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual se convoca un concurs de mèrits per a la selecció i  nomenament de directors i directores dels centres de l'ISEACV, la direcció de l'ISEACV nomena a les persones aspirants seleccionades i amb nomenament extraordinari.