Visualització de contingut web

Proves d'accés curs 2019-2020

NORMATIVA

  • RESOLUCIÓ D'xx D'XXXX DE 2019, DE LA DIRECCIÓ DE L'INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS I ES CONVOCA LA PROVA D'ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS (Pendent de publicació)
  • RESOLUCIÓ de XX d'XXXX de 2019, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es designa el tribunal encarregat de realitzar la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE) previst en les proves d'accés a les ensenyances artístiques superiors d'Art Dramàtic, Arts Plàstiques (Ceràmica), Dansa, Disseny i Música. (Pendent de publicació)

 

 

TAXES

Les taxes de la inscripció a les proves d'accés seran:

  • Prova específica per a persones sense requisits académics (art. 69.5 LOE): 21,95€
  • Prova específica d'accés als títols superiors: 52,52€
  • Prova específica d'accés als másters d'ensenyances artístiques: 72,82€

Descarrega el document Model 046 per pagar les taxes. Has de presentar sempre DNI i fotocòpia.

Per facilitar el pagament de taxes pots utilitzar opcionalment la passarel·la de pagaments de la Generalitat després de finalitzar i imprimir el model 046.


PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (art. 69.5 LOE): 2019-2020

 

1. Centres d'inscripció

La inscripció per a la prova específica per a persones sense requisits acadèmics, es realizará en l'horari habitual de secretaria dels centres als quals s'aspira accedir

2. Calendari

Inscripció: Del xx al xx de xxxx de 2019 ambdós inclusivament

Realizació de la prova: Dimecres xx de xxxx de 2019 a les 9:00 hores

3. Centres de les proves La realització de la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE) es durà a terme en un centre per a cada campus. A saber:
  • Campus ALACANT: Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant, C/ Clot, nº 12 03011 (Alacant) Tlf: 965 937 030
  • Campus ALCOI: Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi, C/ Barranc Na Lloba, s/n 03802 ALCOI (Alacant) Tlf: 965 533 679
  • Campus CASTELLÓ: Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló, Plaza de Fadrell, 1 12002 Castelló de la Plana Tlf: 964 399 445
  • Campus ORIOLA: Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela, Avd. del Doctor García Rogel, s/n 03300 ORIHUELA (Alicante) Tlf: 966 748 300 
  • Campus VALENCIA: Escola d'Art i Superior de Disseny de València, C/ Pintor Domingo, 20 46001 (València) Tlf: 963 156 700
4. Estructura de la prova
La prova constarà de les següents parts:
 
Primera part: Qüestions i comentari crític d'un text i/o imatge relacionades amb un tema d'història de l'art. A partir de dos textos i/o imatges, la persona aspirant en triarà una opció i realitzarà:
1.1. Un comentari crític d'una extensió entre 75 a 100 paraules.
1.2. Un qüestionari sobre aspectes relatius al contingut del text.
 
Segona part: Llengua Valenciana. A partir d'un text, la persona aspirant contestarà a les qüestions de tipus gramatical: ortogràfic, morfològic, sintàctic i lèxic.
 
Tercera part: Llengua castellana. A partir d'un text, la persona aspirant contestarà a les qüestions de tipus gramatical: ortogràfic, morfològic, sintàctic i lèxic.
 
Quarta part: Llengua estrangera. A partir d'un text, la persona aspirant contestarà les qüestions de tipus gramatical: ortogràfic, morfològic, sintàctic i lèxic.
 

 

PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS: 2019-2020

1. Centres d'inscripció La inscripció a les proves específiques d'accés es realitzará, segons el termini establit per cada centre, en l'horari habitual de secretaria del mateix centre docent al que es desitge accedir
2. Calendari

Inscripció: segons el termini establit per cada centre

Realizació de la prova: A partir de les 9:00 hores en el centre al qual es desitge accedir

3. Centres de les proves

La realizació de les proves específiques d'accés de cada centre es realitzaran d'acord a las següents dades:

1. Escola Superior d'Art Dramàtic de Valencia

Pendent de confirmar                    

2. Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora

Pendent de confirmar

3. Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises

Pendent de confirmar

4. Conservatori Superior de Dansa de Alicante

Pendent de confirmar

5. Conservatori Superior de Dansa de Valencia

Pendent de confirmar

6. Escola d'Art i Superior de Disseny de Alicante

Pendent de confirmar

7. Escola d'Art i Superior de Disseny de Alcoi

Pendent de confirmar

8. Escola d'Art i Superior de Disseny de Castellón

Pendent de confirmar

9. Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela

Pendent de confirmar

10. Escola d'Art i Superior de Disseny de Valencia

Pendent de confirmar

11. Conservatori Superior de Música de Alicante

Pendent de confirmar

12. Conservatori Superior de Música de Castellón

Pendent de confirmar

13. Conservatori Superior de Música de Valencia

Pendent de confirmar
4. Estructura de la prova Proves específiques de accés a títols superiors de disseny