Visualització de contingut web

Proves d'accés curs 2019-2020.

NORMATIVA 

 

 

TAXES

Les taxes de la inscripció a les proves d'accés seran:

  • Prova específica d'accés als títols superiors: 52,52€
  • Prova específica d'accés als másters d'ensenyances artístiques: 72,82€
  • Prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE): 21,95€

INSCRIPCIÓ: Per a inscriures en la prova específica per a persones sense requisits académics (art. 69.5 LOE), pot seguir una de las dos següents opcions:

a) A través del següent enllaç: INSCRIPCIÓ Prova específica per a persons sense requisits académics (art. 69.5 LOE)

b) En la secretaria dels centres, cumplimentat la sol·licitud de inscripció (Annex IV de la RESOLUCIÓ DE 13 DE MARÇ DE 2019)

En qualsevol de les dos opcions ha de realitzar el pagament mitjançant el model 046.

Descarrega el document Model 046 per pagar les taxes.

Has de presentar sempre DNI i fotocòpia del pagament de les taxes en la secretaria del centre.

Per facilitar el pagament de taxes pots utilitzar opcionalment la passarel·la de pagaments de la Generalitat després de finalitzar i imprimir el model 046.


PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (art. 69.5 LOE): 2019-2020

 

1. Centres d'inscripció

La inscripció per a la prova específica per a persones sense requisits acadèmics, es realizará en l'horari habitual de secretaria dels centres als quals s'aspira accedir

2. Calendari

Inscripció: Del 2 al 22 de maig de 2019 ambdós inclusivament. 

Realizació de la prova: Dimecres 29 de maig de 2019 a les 9:00 hores.

3. Centres de les proves La realització de la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE) es durà a terme en un centre per a cada campus. A saber:
  • Campus ALACANT: Conservatori Superior de Música d'Alacant, C/ Catedràtic Jaume Mas i Porcel, 2 03005 ALACANT Tlf: 966 478 665

  • Campus ALCOI: Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi, C/ Barranc Na Lloba, s/n 03802 ALCOI (Alacant) Tlf: 965 533 679

  • Campus CASTELLÓ: Conservatori Superior de Música de Castelló, C/ Marqués de la Ensenada 34-36 12003 CASTELLÓN Tlf: 964 399 455

  • Campus ORIOLA: Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela, Avd. del Doctor García Rogel, s/n 03300 ORIHUELA (Alicante) Tlf: 966 748 300

  • Campus VALENCIA: Conservatori Superior de Música de València, C/ Cineasta Ricardo Muñoz Suay, s/n 46013 VALENCIA Tlf: 961 206 970

4. Estructura de la prova
La prova constarà de les següents parts:
 
Primera part: Història de l'Art. Exercici escrit a partir d'un text donat i imatges relacionades amb el contingut del text. A partir d'un text d'Història de l'Art (en valencià i en castellà) i dos imatges relacionades amb el text, l'alumnat haurà de contestar varies preguntes de resposta tancada (tipus test) i preguntes de resposta oberta relatives al text.
 
Segona partA triar entre Llengua Valenciana o Llengua Castellana. Exercicis sobre aspectes lingüístics i comprensió lectora, a partir d'un text donat. A partir d'un text de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes
sobre gramàtica, ortografia i lèxic.
 
Tercera partLlengua estrangera, a triar entre Anglès o Francès. Exercicis sobre aspectes lingüístics i comprensió
lectora, a partir d'un text donat. A partir d'un text de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes sobre gramàtica, ortografia i lèxic.
 
 

 

PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS: 2019-2020

1. Centres d'inscripció La inscripció a les proves específiques d'accés es realitzará, segons el termini establit per cada centre, en l'horari habitual de secretaria del mateix centre docent al que es desitge accedir
2. Calendari

Inscripció: segons el termini establit per cada centre

Realizació de la prova: A partir de les 9:00 hores en el centre al qual es desitge accedir

3. Centres de les proves

La realizació de les proves específiques d'accés de cada centre es realitzaran d'acord a las següents dades:

(En les proves de setembre s'ofertaran les vacants disponibles que no s'hagen cobert en el primer període)

1. Escola Superior d'Art Dramàtic de Valencia

Del 1 al 15 de juliol                  

2. Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora

11 de juliol; 6 de setembre

3. Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises

28 de juny; 6 de setembre

4. Conservatori Superior de Dansa de Alicante

11 i 12 de juliol; 5 i 6 de setembre 

5. Conservatori Superior de Dansa de Valencia

8 i 9 de juliol; 5 i 6 de setembre

6. Escola d'Art i Superior de Disseny de Alicante

18 de juny; 5 de setembre

7. Escola d'Art i Superior de Disseny de Alcoi

10 de juliol; 5 de setembre

8. Escola d'Art i Superior de Disseny de Castellón

19 de juny; 6 de setembre

9. Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela

3 i 4 de juliol; 4 i 5 de setembre

10. Escola d'Art i Superior de Disseny de Valencia

16 de juliol

11. Conservatori Superior de Música de Alicante

Del 2 al 4 de juliol; del 4 al 6 de setembre

12. Conservatori Superior de Música de Castellón

11 i 12 de juliol; 6 de setembre

13. Conservatori Superior de Música de Valencia

Del 19 al 28 de juny; del 4 al 6 de setembre
4. Estructura de la prova Proves específiques de accés a títols superiors de disseny